Gói rsl1

Giá: 30.000đ / 1 Tháng

Dung lượng: 10000 MB

Băng thông: không giới hạn

Tài Khoản CPanel: không giới hạn

Tài Khoản CPanel: không giới hạn

NameServer Riêng: Có Hỗ Trợ

Hostname Riêng: Có Hỗ Trợ

Vị trí máy chủ: VIETNAM

Backup: Hằng ngày

Mua Ngay
Gói rsl2

Giá: 70.000đ / 1 Tháng

Dung lượng: 25000 MB

Băng thông: không giới hạn

Tài Khoản CPanel: không giới hạn

Tài Khoản CPanel: không giới hạn

NameServer Riêng: Có Hỗ Trợ

Hostname Riêng: Có Hỗ Trợ

Vị trí máy chủ: VIETNAM

Backup: Hằng ngày

Mua Ngay
Gói rsl3

Giá: 200.000đ / 1 Tháng

Dung lượng: không giới hạn MB

Băng thông: không giới hạn

Tài Khoản CPanel: không giới hạn

Tài Khoản CPanel: không giới hạn

NameServer Riêng: Có Hỗ Trợ

Hostname Riêng: Có Hỗ Trợ

Vị trí máy chủ: VIETNAM

Backup: Hằng ngày

Mua Ngay